• Hoeven
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 • Basiliek Oudenbosch
 • Basiliek Oudenbosch
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Financiën

De commissie Financiën van de Bernardusparochie beheert de diverse gelden.

Kerkbalans

Om het pastorale werk te kunnen voorzetten en uitbreiden, geloofsactiviteiten te kunnen organiseren en kerkgebouwen te onderhouden is de parochie afhankelijk van uw financiële bijdrage. Ze ontvangt geen subsidies, behalve voor het onderhoud van monumenten. Van parochianen wordt daarom verwacht dat ze deelnemen aan het parochiefonds. De Actie Kerkbalans, die jaarlijks in januari wordt gehouden, is daarop gericht. Dus als u het waardevol vindt dat ook in de toekomst kinderen kunnen worden gedoopt, hun eerste communie kunnen vieren en kunnen worden gevormd, dat mensen elkaar voor God trouw kunnen beloven, dat we waardig afscheid kunnen nemen van onze dierbare overledenen is uw bijdrage noodzakelijk, nu en in de toekomst.

Parochiebijdrage

Jaarlijks adviseert het Bisdom van Breda een minimum parochiebijdrage per huishouden. Voor 2019 is die vastgesteld op € 120,= € 10,= per maand. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder vermelding van parochiebijdrage.

Tarieven

Overeenkomstig de richtlijnen van het Bisdom van Breda gelden voor het verlenen van kerkelijke diensten in 2019 de volgende tarieven:

 • Huwelijksviering € 598,00
 • Uitvaartdienst in een kerk (incl. avondwake) € 598,00
 • Dienst in het crematorium of op de begraafplaats
  zonder voorafgaande dienst in een kerk € 398,00
 • Gedachtenisviering op de vooravond van het afscheid € 398,00
 • Jubileumviering € 300,00
 • Stipendium (misintentie) € 10,50

Aan parochianen, die in de afgelopen drie jaar een parochiebijdrage hebben betaald, wordt die bijdrage in mindering gebracht op het tarief. Voor het toedienen van het doopsel, voor deelname aan de eerste communie en voor het toedienen van het vormsel wordt gevraagd om de minimum parochiebijdrage voor het betreffende jaar te voldoen. Een reeds betaalde bijdrage in dat jaar wordt daarop in mindering gebracht.
 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose