• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Eerste Heilige Communie

gepubliceerd: dinsdag, 24 maart 2020
Eerste Heilige Communie

Het ver­volg op het doopsel is het volle­dig mee­vieren van de Eucha­ris­tie en het ont­van­gen van de H. Communie. In dit sacra­ment komt Jezus tot ons in het Heilig Brood. Zo wil Hij ons laten delen in zijn dood en verrij­zenis en wil Hij ons geloof voe­den. Wij van onze kant voelen ons als kerk­ge­meen­schap met God en met elkaar ver­bon­den. We drukken uit dat wij in navol­ging van Jezus een leven willen lei­den van breken en delen, van liefde en zorg om elkaar en onze wereld.

De Eerste Communie is de eerste volle­dige deelname aan de Eucha­ris­tie voor katho­liek gedoopte kin­de­ren. De gewoonte is dat dit plaats­vindt als het kind zeven of acht jaar oud is (groep 4). De meest geschikte leef­tijd hier­voor wordt echter bepaald door de ouders / ver­zor­gers, omdat net als bij de doop het kind nog te jong is om zelf te beslissen.

Prak­tisch

Aan de hand van een project wor­den kin­de­ren voor­bereid op hun Eerste H. Communie. Op een speelse wijze ont­dek­ken ze, in nauwe samen­wer­king met hun ouders, de kernhan­de­lin­gen van de Eucha­ris­tie en de bete­ke­nis daar­van. Dit gebeurt aan de hand van verhalen, zang, spel- en knutsel­acti­vi­teiten.

In Bosschen­hoofd, Stampersgat en Stand­daar­bui­ten zijn geen werk­groepen meer. Com­mu­ni­can­ten wor­den uit­ge­no­digd bij de voor­berei­ding en de vie­rin­gen in een van de andere geloofs­gemeen­schappen aan te sluiten.

Contact­personen

  • Hoeven: H. Langemaire, (0165) 502 946
  • Oud Gastel: E. Roovers, (06) 165 40 840
  • Ouden­bosch: E. Roovers, (06) 165 40 840

Vanwege de corona crisis zijn de vie­rin­gen van de Eerste Heilige Communie tot nader bericht vervallen

 

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose