• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Projecten Caritas

Projecten Caritas

De maandelijkse caritascollecte, elk eerste weekeinde van de maand, is bij de meesten van u wel bekend. Maar wat de Parochiële Caritasinstelling (PCI) verder doet, is minder bekend. Daarom willen we er graag iets meer over vertellen.

 

Elke parochie heeft naast een parochiebestuur ook een zelfstandig functionerende PCI, waarvan de bestuursleden door de bisschop zijn benoemd. Het doel van caritas is om vanuit de parochie het diaconale gezicht te zijn. We ondersteunen mensen in nood met financiële middelen, zowel individueel als per groep, en zowel in de directe omgeving als ver weg. Daarvoor beschikken we over bezittingen in de vorm van gronden en vermogen. De gronden leveren pachtgeld op en het vermogen brengt rente op. De maandelijkse caritascollecten zijn de derde bron van inkomsten.

 

We hebben er goed over nagedacht hoe we de opbrengsten het beste kunnen besteden. We kiezen ervoor om de ene helft in te zetten voor steun aan mensen in de naaste omgeving en de andere helft voor ondersteuning van doelen in ontwikkelingslanden. Om op het spoor van de noden van mensen uit onze omgeving te komen, werken we nauw samen met maatschappelijke organisaties in Halderberge. Zij kennen de mensen en hun problemen goed en zo vindt er een goede selectie van aanvragen plaats. Vanzelfsprekend is het voor individuele mensen ook mogelijk om rechtstreeks bij ons aan te kloppen voor ondersteuning, of anders via het pastoraal team. We geven ook financiële bijdragen aan organisaties in onze omgeving die zich inzetten voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zoals het triduüm in Oud Gastel en de plaatselijke afdelingen van ‘de Zonnebloem’. En we doneren aan de Voedselbank en ontmoetingshuis ’t Stoofje, zodat ze hun goede werk kunnen blijven doen.

 

Als het gaat om de ondersteuning van projecten in ontwikkelingslanden sluiten we vooral aan bij missionarissen en ontwikkelingswerkers uit onze parochie. Jaarlijks geven we bijdragen aan de projecten van pater Buijs, broeder Touw en pater Rijk. Ook jonge mensen die vanuit onze parochie ontwikkelingswerk doen krijgen financiële ondersteuning: op dit moment Annemiek Dirven (Hand in Hand in Ghana), Isabelle van Vucht (Sport4Socialisatieon in Zimbabwe) en Rinty Plukkel (Hospice Tororo in Oeganda).

 

Daarnaast zorgen we voor het collecteren voor landelijke organisaties, zoals de Advents- en Vastenactie en de Week van de Nederlandse Missionaris. Voor de keuze van de doelen voor de maandelijkse caritascollecten werken we nauw samen met de werkgroep Diaconie die de projecten aandraagt en ons van achtergrondinformatie voorziet voor de uitleg bij de collecteaankondigingen. Een overzicht van de projecten waarvoor wij het afgelopen jaar collecteerden en de projecten die we ondersteunden, vindt u hieronder.

 

In 2013 zijn we als bestuur begonnen met zeven leden. De eerste benoemingstermijnen liepen in juni af en het bestuur bestaat nu uit vijf leden: Jacques Willemse (voorzitter), Coby Snijders (secretaris), Gied van Lier (penningmeester), Jos Dekkers en Monique Dirven (leden). Diaken Peter Hoefnagels is namens het pastoraal team adviseur van het bestuur en de schakel met de werkgroep Diaconie.
 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose