• Hoeven
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 • Basiliek Oudenbosch
 • Basiliek Oudenbosch
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochiële Caritasinstelling

Parochiële Caritasinstelling

De doelstelling van de caritasinstelling is om vanuit de christelijke overtuiging gestalte te geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te besteden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen, en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid.

Ze beheert daartoe, onder het kerkelijk gezag van de bisschop, het daarvoor opgebouwde vermogen van de caritasinstelling en zorgt voor het verwerven van middelen, alsook voor de doelmatige aanwending daarvan. De caritasinstelling heeft een zelfstandig functionerend bestuur, waarvan de leden door de bisschop worden benoemd voor een periode van vier jaar, die eenmalig kan worden verlengd.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • J. Willemse, voorzitter
 • mw. C. Snijders, secretaris
 • G. van Lier, penningmeester
 • mw. M. Dirven, lid
 • J. Dekkers, lid

Adviseur namens het pastoraal team is pastoor M. Prasing.
Het postadres is Markt 59, 4731 HN Oudenbosch.
Het bestuur is tevens te bereiken via caritas@bernardusparochie.nl
 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose