• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochiebestuur

Het parochiebestuur geeft uitvoering aan het beleidsplan voor de gehele parochie, zoals met betrekking tot gebouwen en begraafplaatsen, personeel en financiën, communicatie en vrijwilligers. Het bestuur heeft verder als taak om het pastoraal team te adviseren over pastoraal beleid. Alles met inachtneming van de richtlijnen van het bisdom. De leden van het bestuur worden door de bisschop benoemd voor een periode van vier jaar, die eenmalig kan worden verlengd met nog een periode van vier jaar.

Het parochiebestuur bestaat uit de volgende personen:

Commissies

Door het parochiebestuur zijn enkele commissies ingesteld die een onderdeel van het parochieplan verder uitwerken.

Commissie financiën

De commissie bestaat uit de penningmeester en de kasbeheerders van de parochiekerncommissies en bespreekt financiële aangelegenheden. Contactpersoon is H. Scheepens, (0165) 504 472.

Commissie Kerkbalans

De commissie heeft tot taak om de jaarlijkse Actie Kerkbalans te coördineren. Contactpersoon is M. Sweere, (0165) 512 835.

Commissie vrijwilligersbeleid

De commissie heeft onder andere tot taak om beleid te ontwikkelen ten aanzien van de omgang met onze vrijwilligers. Contactpersoon is P. Verrest, (06) 513 08 350.
 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose