• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Heilige Bernardus van Clairvaux

Bernardus werd geboren in het jaar 1090 in het Franse Fontaine-lès-Dijon en stierf op 20 augustus 1153 in het eveneens Franse Clairvaux.

Leidraad in het leven van de heilige Bernardus van Clairvaux was dat bidden en werken, ora et labora, onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Dat ideaal gaf hij vorm in de kloosterorde van de cisterciënzers, die hun abdijen vaak in laaggelegen gebieden en op arme grond bouwden. Met veel inzet cultiveerden de monniken het land en verspreidden het geloof door kerken te bouwen in de agrarische nederzettingen die ontstonden.

Het is waarschijnlijk om die reden dat de St. Bernardusabdij van Hemiksem in de 13e eeuw het woeste en moerassige land tussen Breda en Bergen op Zoom in bezit kreeg. Zo werd Oud Gastel de eerste cisterciënzer-parochie in wat nu het Bisdom van Breda is, en de moederparochie van de parochies in Hoeven en Oudenbosch. Nadat de Abdij van Hemiksem was opgeheven werd de St. Bernardusabdij van Bornem pastoraal verantwoordelijk voor deze parochies. Vanwege deze historische banden en de bijzondere band met de heilige Bernardus, waarvan de vele afbeeldingen van hem in onze kerken getuigen, laat de parochie zich naar deze leidsman, vredestichter en vereerder van Maria noemen: parochie H. Bernardus van Clairvaux.

Net als aan Bernardus is ons het geloof gegeven, maar stelt het ons ook voor de opgave dat steeds opnieuw te voeden door te luisteren naar de heilige Schrift en die te overwegen, door de sacramenten te vieren en door oog en oor te hebben voor onze naasten, dichtbij en veraf. De parochie ziet het als haar opdracht een plaats van samenkomst te zijn en te bieden voor catechese, liturgie en diaconie en wil zich daarbij laten leiden door het leven van de heilige Bernardus, die getuigde van een levendig geloof, een vaste hoop en een vurige liefde. Met zijn leven en werken en met zijn verkondiging wijst Bernardus een weg van daadwerkelijk geloof. De inspiratie die Bernardus kerk en wereld in zijn tijd heeft gegeven kan ook ons richting wijzen op onze weg door het leven en voeden bij de keuzes die we maken. Daarom hebben we onze parochie als motto gegeven ‘Pelgrim in kerk en wereld’. De inspiratie van de heilige Bernardus roept ons op een bijdrage te leveren aan het komende Rijk van God waar geluk, vrede en gerechtigheid daadwerkelijk worden nagestreefd, en daarmee aan een betere wereld.
 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose