• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

7e Zondag door het jaar

zondag 23 februari 2020

Grenzeloos goed

Bezinning bij de lezingen

Leven is soms beklemmend. Je leeft in je eigen kringetje. Je zit vast aan je eigen gewoontes. Je eigen cultuur, je taal: ze zijn je helemaal eigen geworden. Je loopt rond in dat kringetje, maar het beperkt je blikveld. Er is toch meer dan je eigen wereld, meer dan je eigen huis, je eigen smaak.

Leven is soms beklemmend. Het gaat zo zijn gangetje. Het kabbelt langzaam van geboorte naar dood. Je doet wat je moet doen. Je bestaan wordt burgerlijk. Het gaat je goed. Je doet niemand kwaad en daarom vind je jezelf goed. Er is toch meer dan je eigen leventje, meer dan je eigen goeddunken.

Leven is soms bevrijdend. Je overschrijdt je eigen grens. Je treedt binnen in andermans leven. Je goedheid reikt verder dan jezelf en je voelt hoe weldadig dat is. Niet het oog om oog, maar liefde voor de ander wordt je levensideaal. Je voelt je aangetrokken door die ene mens Jezus. Hij was grenzeloos goed en daarom leeft Hij voorgoed. Hij daagt ons uit tot volmaaktheid, tot meer dan het gewone, tot grenzeloze goedheid.

Auteur: pater Wim Holterman osfs

Eerste lezing

Leviticus 19, 1-2.17-18

De Heer sprak tot Mozes: ‘Zeg tot heel de gemeenschap van de Israëlieten: Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig. Wees niet haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht dan maakt ge u niet schuldig aan de zonde van een ander. Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. Bemin uw naaste als uzelf. Ik ben de Heer.’

Epistellezing

1 Korinthe 3, 16-23

Broeders en zusters, weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig, en die tempel zijt gij. Laat niemand zichzelf iets wijs maken. Als iemand onder u wijs meent te zijn - wijs namelijk volgens de normen van deze tijd die voorbijgaat - dan moet hij dwaas worden om de ware wijsheid te leren. De wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Er staat immers geschreven: ‘Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid’, en elders: ‘De Heer kent de gedachten van de wijzen. Hij weet hoe waardeloos ze zijn’. Laat daarom niemand zijn heil zoeken bij mensen. Want alles is het uwe, of het nu Paulus is of Apollos of Kefas, wereld, leven of dood, heden of toekomst, alles is van u, maar gij zijt van Christus en Christus is van God.

Evangelielezing

Mattheüs 5, 38-48

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Oog om oog, tand om tand. Maar Ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht, maar als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe. Als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed. Als iemand u vordert één mijl met hem te gaan, ga er twee met hem. Geeft aan wie u vraagt, en wendt u niet af als iemand van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar Ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is’.

 

 

God in fragmenten

1 Koningen 17, 17-24

Gezien worden


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose