• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Op het moment dat ik dit schrijf, begin augustus, is het volop zomer. In de zomer vliegen veel mensen uit. De een nestelt zich behaaglijk in een zomernest, bijvoorbeeld een tent, een caravan of een vakantiehuisje. De ander trekt rond en ziet wel waar hij of zij uitkomt. Maar altijd is er een huis achter de hand waar je naar terug kan, een plek waar je je geborgen voelt, waar je thuis bent, een plek om te blijven: een veilig nest. Een veilig thuis is een mensenrecht. Dat geldt voor iedere mens. Voor het kind dat het vindt bij diens ouders, voor de volwassene die op een bepaald moment het ouderlijk nest verlaat om elders op eigen benen te gaan staan, en voor de vluchteling die in een vreemd land gastvrijheid wordt geboden.

Vieringen deze week

zondag, 27 november
9.30Oud Gastel - H. Laurentius - Eucharistie
9.30Hoeven - Kapel Bovendonk - Eucharistie
11.00Oudenbosch - Basiliek - Livestream-Eucharistie
 
woensdag, 30 november
12.00Oudenbosch - Basiliek - Oecumenisch Gebed
 
donderdag, 1 december
19.00Oudenbosch - Pauluskapel - Eucharistie
 
zaterdag, 3 december
17.00Bosschenhoofd - H.Hart - Woord en Communie
 
zondag, 4 december
9.30Oud Gastel - H. Laurentius - Woord en Communie
9.30Hoeven - Kapel Bovendonk - Eucharistie
11.00Oudenbosch - Basiliek - Livestream-Eucharistie

Overzicht van alle vieringen

Concerten


Overzicht van alle concertenLaatste Parochieblad
Parochieblad Oktober 2022
Oktober 2022

eerdere edities
Hoi jongens en meisjes
de allereerste Kinderkaravaan+
gepubliceerd: woensdag, 23 november 2022
Het is bijna zover: de aller­eerste Kinderkara­vaan+, op zon­dag 27 no­vem­ber. We kunnen bijna niet wachten! Ook de tijd van advent is een tijd van wachten, vol ver­wach­ting uitzien naar de komst van Jezus. En dat is ook het thema waar­mee we dit jaar, samen met de kin­de­ren in de Bernardus­paro­chie, naar Kerst toe willen leven: ‘Ik kan niet wachten!’
Red wednesday 2022
woensdag 23 november 2022
gepubliceerd: vrijdag, 11 november 2022
Op Red Wednesday, woens­dag 23 no­vem­ber 2022, wordt we­reld­wijd aan­dacht gevraagd voor gods­dienst vrij­heid en met name voor het ver­volgen van mensen om hun geloof. Als teken van soli­da­ri­teit met hen wor­den, in de avond en nacht, onder meer kerken rood aangelicht. In Neder­land gaan meer dan 100 kerken daaraan deelnemen, waar­on­der de Basiliek van Ouden­bosch.
Kerstconcert - Oudenbosch Mannenkoor
Zondag 18 december - 15.00 uur - Basiliek Oudenbosch
gepubliceerd: vrijdag, 21 oktober 2022
Op zon­dag 18 de­cem­ber houdt het Ouden­bosch’ Mannen­koor haar alom bekende Kerst­con­cert. Een traditie die al ruim 40 jaar voortduurt in een onon­derbroken reeks. Met dit jaar ook weer solisten van wereld­klasse.
Jubileumviering Gilde Etten
gepubliceerd: woensdag, 19 oktober 2022
Op zon­dag 23 ok­to­ber viert ’t Cloveniersgilde Etten het 25-jarig bestaan.Het Gilde werd opgericht in 1657, maar is lange tijd ‘slapend’ geweest.In ok­to­ber 1997 werd het Gilde opnieuw ‘tot leven gewekt’.
Steptember
Fundraising evenement voor kinderen en volwassenen met cerebrale parese.
gepubliceerd: vrijdag, 7 oktober 2022
Ik zal me aller­eerst even kort voor­stel­len. Mijn naam is Mirjam ten Cate - Snij­ders, ik ben 31 jaar en woon samen met mijn man, dochter Lize (6) en zoon Xander (3) in Ouden­bosch. Ik weet het nog als de dag van gis­te­ren. Afgelopen zomer, op de cam­ping in Zuid Frank­rijk, net terug van het strand, ver­telde mijn man over een oud-collega van hem, die meedeed aan de actie “Steptember”.
Vrijwilligers voor onderhoud kerkhof gezocht!
In Hoeven kunnen ze je goed gebruiken.
gepubliceerd: woensdag, 5 oktober 2022
Om de twee weken is op het kerkhof in Hoeven een groep vrij­wil­li­gers te vin­den om het kerkhof netjes te hou­den. Op dit moment zoeken we nog enkele mensen om ons on­der­houds­team te komen ver­ster­ken.
Oecumenisch avondgebed Oudenbosch
Protestantse Kerk Oudenbosch, Fenkelstraat 24.
gepubliceerd: dinsdag, 4 oktober 2022
De Pro­tes­tantse Ge­meen­te Ouden­bosch en de R.K. Pa­ro­chie H. Bernardus van Clairvaux hebben het ini­tia­tief geno­men om met een maan­de­lijks Oecu­me­nisch Avond­ge­bed van start te gaan. Beide or­ga­ni­se­ren overigens al ruim 6 jaar elke woens­dag een Oecu­me­nisch Middag­ge­bed in de Basiliek van Ouden­bosch van 12.00 – 12.30 uur.
Kerstconcert Dana Winner
15 december 2022 een speciaal kerstconcert in de Basiliek te Oudenbosch
gepubliceerd: maandag, 3 oktober 2022
DANA WINNER, een van de populairste zan­geressen uit Vlaan­de­ren, geeft op 15 de­cem­ber 2022 een speciaal kerst­con­cert in de Basiliek te Ouden­bosch.
Verwarming in de kerk uit
Mededeling vanuit het parochiebestuur
gepubliceerd: maandag, 3 oktober 2022
Namens het pa­ro­chie­bestuur wil ik u de volgende mede­de­ling doen. Door de hui­dige poli­tieke en eco­no­mische omstan­dig­he­den in de wereld hebben we allemaal te maken met toe­ne­mende kosten van levens­on­der­houd. Met name de enorm toe­ge­no­men kosten voor energie zijn voor het bestuur reden om te besluiten dat in de ko­men­de winter­pe­rio­de de kerken in onze pa­ro­chie niet wor­den verwarmd. Alleen voor uit­vaar­ten wordt hierop een uit­zon­de­ring gemaakt en zullen de kerken in beperkte mate wor­den verwarmd. Het bestuur begrijpt dat dit voor niemand pret­tig is, maar ver­trouwt op uw begrip voor dit besluit. We adviseren u om u de ko­men­de maan­den extra warm te kle­den en eventueel een dekentje, een warm­wa­terkruikje of iets anders om u warm te hou­den mee te nemen.
Dierenzegening is terug in de parochie!
gepubliceerd: donderdag, 22 september 2022
In het najaar van 2021 zijn we in de Bernardus Pa­ro­chie gestart met een nieuwe werk­groep voor de Kinderkara­vaan. Met een leuke groep ouders (aanwas is zeker welkom!) maken we mooie eucha­ris­tie­vie­ringen, speciaal voor jonge ge­zin­nen. Op een laag­drem­pe­lige wijze willen we kin­de­ren kennis laten maken met het geloof.


maandag, 19 september 2022Kennisavond i.s.m. de gemeente Halderberge en het Stoofje
maandag, 19 september 2022Waarom duurt kerkhervorming zo lang?
zaterdag, 17 september 2022Week tegen de eenzaamheid
dinsdag, 13 september 2022Oecumenisch avondgebed pas in oktober
dinsdag, 23 augustus 2022Is de Alpha cursus iets voor jou?
maandag, 15 augustus 2022Openstelling Laurentiuskerk
dinsdag, 28 juni 2022Inloopconcert Ceciliamis Charles Gounod
maandag, 20 juni 2022Auto en fietsenzegening 2022
donderdag, 16 juni 2022KinderKaravaan-viering
donderdag, 16 juni 2022Kom, Maria roept je!

meer berichten vindt u in het archief

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose