• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Versoepelingen in de R.K. Kerk vanaf vrijdag 25 februari

gepubliceerd: donderdag, 24 februari 2022

 

Versoepelingen in de R.K. Kerk vanaf vrij­dag 25 februari
23 februari 2022
Versoepelingen in de R.K. Kerk vanaf vrij­dag 25 februari
23 februari 2022
Versoepelingen in de R.K. Kerk vanaf vrij­dag 25 februari
23 februari 20

Versoepelingen in de R.K. Kerk vanaf vrij­dag 25 februari

23 februari 2022

Met ingang van vrij­dag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land de ver­plich­ting om an­der­halve meter afstand te hou­den en het mondkapjesadvies bij verplaat-singen door de kerk. De maat­regelen voor het uitreiken van de communie wor­den versoe­peld. ‘We zijn dank­baar voor verrui­ming van de moge­lijk­he­den om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren’, zeggen de bis­schop­pen. ‘We weten dat alle gelo­vi­gen hier naar uitkijken.’

Versoepelingen

Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uit­zon­de­ring van de regel dat de pries­ter vooraf zijn han­den goed reinigt. Ook het ont­van­gen van de heilige communie op de tong is weer moge­lijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de hand­com­mu­nie en de tong­com­mu­nie wordt uit­gereikt fysiek van elkaar te schei­den, bij­voor­beeld door Op de plaats van de uit­rei­king van de tong­com­mu­nie een bid­stoel te plaatsen. Verder is het gebruik van wij­wa­ter weer toe­ge­staan. Samen koffie­drin­ken na de vie­ring is weer moge­lijk. De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermij­ding van hand­con­tact: gelo­vi­gen geven elkaar niet de hand bij de vre­des­wens en collec­te­ren gebeurt op een andere manier dan het door­ge­ven van de collecte­schaal van hand tot hand.

Aswoens­dag

Voor het uit­de­len van de askruisjes kan wor­den gekozen voor het plaatsen van het kruisje op het voor­hoofd of voor het strooien van de as over het hoofd. Hierbij geldt de aanbeveling voor de pries­ter om tij­dens het uitreiken van het askruisje een mondkapje te dragen.

Reke­ning hou­den met elkaar

Ten slotte be­na­druk­ken de bis­schop­pen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te hou­den die de versprei­ding van het virus aan­toon­baar beperken, zoals hygiëneregels volgen (han­den wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen han­den schud­den, goed ventileren en niet komen met verkoud­heids­klach­ten. ‘Houd reke­ning met elkaar, ook met diegenen die afstand willen hou­den en/of een mondkapje dragen, bij­voor­beeld in ver­band met een kwets­ba­re ge­zond­heid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat ie­der­een in de kerk de li­tur­gie veilig mee kan vieren’, aldus de bis­schop­pen.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose