• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Paulus Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Stampersgat
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastoraal-Diaconaal Centrum

Pastoraal-Diaconaal Centrum

De aanduiding ‘pastoraal-diaconaal centrum’ met de naam ‘de Pelgrim’, verwijst naar St. Bernardus als pelgrim en hervormer in Kerk en wereld. De Pelgrim organiseert activiteiten en bijeenkomsten rond thema’s op het snijvlak van zingeving / geloof cultuur en samenleving. Zo is er onder andere aandacht voor mensen die gebukt gaan onder rouw en verlies, voor de vluchteling in de parochie, maar ook is er, als het gaat om zingeving en spiritualiteit, een aanbod voor christelijke meditatie. Voor het ontwikkelen van een inhoudelijk programma is een programmaraad ingesteld. Als locatie voor het pastoraal-diaconaal centrum wordt de crypte onder de Basiliek geschikt gemaakt. Naar verwachting zullen de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden in de loop van 2016 zijn gerealiseerd. Contactpersoon is diaken P. Hoefnagels, (06) 285 72 937, diaken@bernardusparochie.nl.

In Flanders Fields

Engelse dichters in ‘de Grote Oorlog’

In een tijd van groeiende verdeeldheid wordt een beroep gedaan op de kracht van verbeelding. Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar ook steeds dichterbij: ‘wij’ tegenover ‘zij’. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Er is dan ook veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, om elkaar te blijven vinden. Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat verbindt in plaats van verdeelt.

Verbeeldingskracht stelt dichters in staat om woorden te vinden voor de toestand in de wereld om hen heen, voor een droom van een wereld. Met zijn voordracht met poëzie en proza (in het Engels, met vertaling), met Music Hall songs en authentiek fotomateriaal, neemt Harry Mulders, oud-docent Engelse taal- en letterkunde, ons mee in de wereld van de War Poets, Engelse dichters in de tijd van de Grote Oorlog (1914-1918). Zij schreven over hun ervaringen en ondergingen, naarmate de oorlog voortschreed, een reis van idealisme naar bitterheid. Hun gedichten zijn – nog steeds - een oproep tegen verval en vernieling. Wees welkom op dinsdag 19 september om 19.30 uur in de Cuyperszaal in pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’.

 

Mystieke perspectieven in Bachs Matthäus Passion

Tijdens de Studieweek Mystiek in Nijmegen stond dit jaar de Matthäus Passion van Johan Sebastiaan Bach (1685-1750) centraal. Bach componeerde dit werk voor de liturgie op Goede Vrijdag in de Thomaskirche in Leipzig. De setting, waarin het lijden van Christus biddend wordt overwogen, is bepalend voor de manier waarop we naar dit muziekstuk luisteren en biedt tevens ruimte om de passie vanuit het oogpunt van de spiritualiteit te benaderen en daarbinnen op zoek te gaan naar de mystieke perspectieven. Wat is het geheim van de werking die Bachs meesterwerk heeft op het hart van iedere mens? Waarom blijft dit meesterwerk mensen zo intens boeien en roepen tekst, muziek en uitvoering bij velen een ongekende emotie op? Op zoek naar mystieke perspectieven in Bachs Matthäus Passion verzorgt Ad de Keijzer, medewerker van het Titus Brandsma Instituut, vanaf vrijdag 22 september een reeks inleidingen in het Bartholomeushuis, Markt 19a in Zevenbergen. De bijeenkomsten duren van 14.00 uur tot 15.30 uur. De vervolgdata worden in overleg bepaald. De deelnemers wordt aangeraden om het boek van Ad de Keyzer ‘Mystieke perspectieven in Bachs Matthäus Passion’ aan te schaffen. De begeleiding van de bijeenkomsten is in handen van Piet de Meijer, pastoraal werker Immanuelparochie. U kunt zich aanmelden via telefoonnummer 0168 323 218 of per email coordinator@immanuel-parochie.eu.

 

De Nederlandse Paus

Adrianus VI en zijn tijdgenoten

Adrianus was de zoon van een gegoede scheepstimmerman uit Utrecht. Hij studeerde theologie en werd rector van de Universiteit van Leuven, opvoeder van keizer Karel V en diens stadhouder in Spanje. Hij was een vriend van Erasmus en kwam in conflict met Luther. Hij was er zelf niet bij toen 39 kardinalen hem op 9 januari 1522 tot paus kozen. Eenmaal in het Vaticaan aangekomen wachtte hem de bijna onmogelijke opdracht om Rome te behoeden voor een financieel en moreel bankroet. Met zijn hervormingsplannen en sobere levensstijl maakt hij zich dan ook niet geliefd in het Rome van de Renaissance. Na een pontificaat van nauwelijks zeshonderd dagen overleed hij, moegestreden, onder verdachte omstandigheden.

Begin dit jaar verscheen een publieksbiografie van deze enige paus uit de Lage Landen. Zou de Kerk er nu anders uit hebben gezien als Adrianus langer zijn ambt had kunnen vervullen? Op de naamdag van onze huidige paus Franciscus is auteur Twan Geurts te gast om te spreken over Adrianus en zijn relatie met zijn tijdgenoten Erasmus en Luther, die hij ondanks zijn inzet, niet voor de Kerk kon behouden.

Twan Geurts is theoloog en schrijver / journalist in Utrecht. Voor zijn publieksbiografie over Adrianus VI bestudeerde hij niet alleen de oudste en meest recente (wetenschappelijke) literatuur over deze paus, hij reisde hem ook achterna van Utrecht naar Leuven en verder, van Zaragoza naar Rome. Wees welkom op woensdag 4 oktober om 19.30 uur in de Cuyperszaal in pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’.

 

 
 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose