• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Activiteiten van de Parochie

Overzicht van activiteiten van onze parochie.


donderdag 29
sep 19.30 uur
Kennisavond i.s.m. de gemeente Halderberge en het Stoofje
Wat kunnen we doen tegen eenzaamheid?

Kom erbij & denk mee:

Van 29 sep­tem­ber tot en met 6 ok­to­ber vindt dit jaar de lan­de­lijke Week tegen Eenzaam­heid plaats. Een bij­zon­dere aan­lei­ding voor de ge­meen­te Halder­berge, de Bernardus­paro­chie en ont­moe­tingshuis ’t Stoofje om zich over dit on­der­werp te buigen en ge­za­men­lijk een kennis­bij­een­komst te or­ga­ni­se­ren.
zondag 02
okt 11.00 uur
Dierenzegening is terug in de parochie!
In het najaar van 2021 zijn we in de Bernardus Pa­ro­chie gestart met een nieuwe werk­groep voor de Kinderkara­vaan. Met een leuke groep ouders (aanwas is zeker welkom!) maken we mooie eucha­ris­tie­vie­ringen, speciaal voor jonge ge­zin­nen. Op een laag­drem­pe­lige wijze willen we kin­de­ren kennis laten maken met het geloof.
zondag 02
okt 20.19 uur
Waarom duurt kerkhervorming zo lang?
Met Pink­ste­ren is in de Basiliek een borst­beeld van Adrianus VI ont­huld, onze enige Neder­landse paus. Hij deed een zéér moe­dige poging om de ‘top’ van de kerk, de Curie, te her­vor­men; zon­der succes. Vijf­hon­derd jaar later is paus Fran­cis­cus daar wél in geslaagd. Waarom duurt kerkher­vor­ming zo lang? Wat zijn de over­een­kom­sten en verschillen tussen beide pausen? Daar gaat de bij­een­komst over op zon­dag­avond 2 ok­to­ber a.s.
maandag 03
okt 13.30 uur
Week tegen de eenzaamheid
Hebt u ooit gehoord van ‘Onze Lieve Vrouw der een­zaam­heid’? Tijdens de corona lockdown kwam pater Jan Stuyt SJ haar op het spoor.

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose